• Voetreflextherapie is een doeltreffende manier voor bedrijven en organisaties om hun medewerkers preventieve zorg te geven.
 • Het draagt bij aan het verbeteren van het geestelijke en fysieke welzijn en de tevredenheid van medewerkers.
 • Voetreflextherapie is eenvoudig toe te passen in uw bedrijf of instantie.
 • Voor een behandeling is niet meer nodig dan een afzonderlijke kamer en een behandelstoel (die kan worden meegenomen).

Effecten van regelmatige voetreflextherapie:

 • Preventief bij allerlei gezondheidsklachten
 • Concentratie en motivatie verhogend
 • Effectief tegen arm- nek- rug- en schouderklachten
 • Vermindert stress gerelateerde klachten
 • Vermindert ziekteverzuim
 • Onderdeel van de zorgbegeleiding bij re-integratie trajecten

Reflexologie als vrije verstrekking

Sinds 2010 kunnen bedrijven voetreflexologie als een vrije verstrekking aanbieden aan hun medewerkers. Dit houdt in dat de kosten aftrekbaar zijn van de loonbelasting en dat de in rekening gebrachte BTW in mindering kan worden gebracht op de omzetbelasting.

Voetreflexologie is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

 • De werkgever heeft een arboplan
 • De reflexzonemassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan
 • De reflexzonemassage vindt tijdens werktijd plaats
 • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer

Voetreflex voor uw medewerkers?

Overweegt u voetreflex aan te bieden aan uw personeel? Neem dan contact op voor de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.

In Denemarken stellen veel bedrijven al jaren voetreflexologie beschikbaar aan hun werknemers. Er zijn diverse onderzoeken in de jaren ’90 verricht naar het effect van reflexzonetherapie binnen bedrijven.

Een van de onderzoeken, uitgevoerd in 1995, bestond uit het meten van het effect van zes voetreflexbehandelingen onder 143 medewerkers met last van gespannen spieren, stress, hoofdpijn en migraine. Na de zes behandelingen gaf 79% aan geen of minder last te hebben van de klachten, 92% wilde de behandelingen voortzetten en 30% gaf aan meer tevreden te zijn over zijn of haar baan.

Een ander onderzoek onder 235 medewerkers, toonde een afname van het ziekteverzuim van 11,4 dagen naar 8,5 dagen per medewerker over een periode van 4 jaar.

Bron: Eriksen, Leila, Reflexology – Research and Effect Evaluation in Denmark, Danish
Reflexologists Association, Denmark, August 1995. http://www.leilaeriksen.dk/da-DK/Artikler.aspx