Radiusreflex is gevestigd in Medisch Centrum Melkweg.

In dit Medisch Centrum zijn ook huisartsen en Fysio Centrum Melkweg gevestigd.

Zo nodig maken wij gebruik van elkaars expertise waarbij wij uitgaan van complementair werken.